Veelzeggende werkstukken

Met een modern digitaal portfolio laat je het werk van kinderen spreken!

In een digitaal portfolio werkt elk kind op zijn/haar unieke manier aan leerervaringen, taken en doelen die door de leerkracht worden gekoppeld aan het curriculum. Met gebruik van moderne technologieën en persoonlijke dashboards voor de leerlingen en de professionals wordt er kindgericht en/of samengewerkt aan taken, thema’s en uitdagingen.

(Samen)werken

Binnen de kindomgeving werken kinderen individueel of samen aan hun eigen leerontwikkeling. Dankzij de ingebouwde wereldoriëntatie bibliotheek beschikken ze hier ook over veelzijdige informatiebronnen, die gerelateerd zijn aan de leerdoelen van de opdracht of het thema.

observaties

Als leerkracht kun je van activiteiten een verslag maken, dat onderdeel wordt van het portfolio. Door kind-specifieke aantekeningen te maken, worden belangrijke observaties automatisch opgenomen in het kinddossier.

feedback

Door de leerkracht geformuleerd feedback en waarderingen worden automatisch verzameld in een duidelijk overzicht. Hierdoor optimaliseren de leerling en de leerkracht samen het leereffect.

trotsmap

Als kind kun je goed laten zien op welke werkstukken je trots bent. Niet alleen voor het kind zelf maar ook voor de ouders, want de trotsmap komt ook terecht in het rapport.

Inclusief digitale bibliotheek

De werkomgeving van Meloo is inclusief een digitale bibliotheek: de Biebbox. Met de Biebbox beschikken leerkrachten en leerlingen van groep 1-8 over een rijke verzameling aan wereldoriëntatie-bronnen: prentenboeken, e-books, teksten, praatplaten, woordkaarten, films, werkbladen, liedjes, opdrachten en educatieve games. De Biebbox wordt wekelijks onderhouden en regelmatig geactualiseerd.